Technika Černé Skříňky

Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term