Svartboks Testteknikk

En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på en analyse av de funksjonelle eller ikke-funksjonelle spesifikasjonene for en komponent eller et system, uten referanse til den interne strukturen.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term