Projektowanie Przypadków Testowych W Oparciu O Specyfikację

Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term