Sporbarhed

Et mål for i hvilke grad en relation kan opnås mellem to eller flere arbejdsprodukter.

Present in sylabi

Original definition:  Sporbarhed @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term