Spårbarhet

Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.

Present in sylabi

Original definition:  Spårbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term