Trasovatelnost

Míra, do jaké lze vytvořit vztah mezi dvěma nebo více pracovními produkty.

Present in sylabi

Original definition:  Trasovatelnost @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term