Śledzenie

Stopień, w jakim można ustalić relację pomiędzy dwoma lub większą liczbą produktów prac.

Present in sylabi

Original definition:  Śledzenie @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term