Traceerbaarheid

De mate waarin een relatie tot stand kan worden gebracht tussen twee of meer werkproducten.

Present in sylabi

Original definition:  Traceerbaarheid @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term