Testování Provozuschopnosti

Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.

Present in sylabi