Vedlikeholdbarhetstesting

Testprosessen for å bestemme et programvareprodukts vedlikeholdbarhet.

Present in sylabi