Testregistrering

Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.

Present in sylabi

Original definition:  Testregistrering @ISTQB Glossary