Logowanie Testu

Czynność tworzenia dziennika (logu) testowego.

Present in sylabi

Original definition:  Logowanie Testu @ISTQB Glossary