Testloggning

Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.

Present in sylabi

Original definition:  Testloggning @ISTQB Glossary