Zapisywanie Testów

Czynność tworzenia dziennika (logu) testowego.

Present in sylabi