Zarządzanie Defektami

Proces rozpoznawania, rejestrowania, klasyfikacji, badania, rozwiązywania i usuwania defektów.

Present in sylabi