Management Defektů

Proces identifikace, zaznamenávání, klasifikace, zkoumání, řešení a uzavírání defektů.

Present in sylabi