Logování Testů

Činnost vytváření záznamů z testování.

Present in sylabi