Dataflöde

En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).

Present in sylabi

Original definition:  Dataflöde @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term