Dataintegritet

Skyddet av personuppgifter eller på annat sätt känslig information från oönskad spridning.

Present in sylabi

Original definition:  Dataintegritet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term