Dataflyt

En abstrakt representasjon av sekvensen og de mulige endringene av tilstanden til dataobjekter, der tilstandene er initialisering, bruk eller sletting.

Present in sylabi

Original definition:  Dataflyt @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term