Datový Tok

Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je vytvořený, použitý nebo zrušený.

Present in sylabi

Original definition:  Datový Tok @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term