Gegevensstroom

Een abstracte weergave van de volgorde van en mogelijke wijzigingen in de status van gegevensverzamelingen, waarbij een gegevensverzameling altijd één van de volgende statussen heeft: gecreëerd, gebruikt, of verwijderd.

Present in sylabi

Original definition:  Gegevensstroom @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term