Datadefinition

En exekverbar sats där en variabel tilldelas ett värde.

Present in sylabi

Original definition:  Datadefinition @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term