Testteknikk

En prosedyre som brukes til å utlede og/eller velge testtilfeller.

Present in sylabi

Original definition:  Testteknikk @ISTQB Glossary