Technika Testowania

Procedura używana do definiowania warunków testowych, projektowania przypadków testowych i określania danych testowych.

Present in sylabi