Technika Testów Oparta Na Defektach

Technika testowa, w której przypadki testowe projektuje się na podstawie wiedzy o określonym typie defektów.

Present in sylabi