Inspektør

Person som er involvert i en gransking og som skal identifisere og beskrive avvik i produktet eller prosjektet under gransking.

Present in sylabi

Original definition:  Inspektør @ISTQB Glossary