Przeglądający

Uczestnik przeglądu, który identyfikuje problemy w produkcie pracy.

Present in sylabi

Original definition:  Przeglądający @ISTQB Glossary