Wide Band Delphi

En testberäkningsteknik som är baserad på expertis med målsättning att göra en exakt (eller noggrann) uppskattning genom alla teammedlemmars gemensamma kompetens.

Present in sylabi

Original definition:  Wide Band Delphi @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term