Wide Band Delphi

Technika odhadování pracnosti založená na expertíze, jejíž cílem je přesný odhad díky sdílení znalostí všech členů týmu.

Present in sylabi

Original definition:  Wide Band Delphi @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term