Wideband Delphi

En ekspertbasert testestimeringsteknikk som tar sikte på å gjøre en nøyaktig vurdering ved hjelp av teamets kollektive kunnskap.

Present in sylabi

Original definition:  Wideband Delphi @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term