Website Analysis and Measurement Inventory (WAMMI)

En kommersiell analysetjeneste som gir et spørreskjema for måling av brukeropplevelse på nettsteder, og vurdering av i hvilken grad forretningsmessige mål på nettet blir oppnådd.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term