WAMMI (Website Analysis and Measurement Inventory)

Technika testování použitelnosti, která je založená na dotaznících, a která měří kvalitu softwaru webové stránky z pohledu koncového uživatele.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term