Inwentarz Analizy I Pomiaru Stron Internetowych

Komercyjna usługa analizy stron internetowych, dostarczająca kwestionariusz do pomiaru satysfakcji użytkowników i oceny realizacji celów biznesowych online. (WAMMI - od ang. Website Analysis and MeasureMent Inventory).

Present in sylabi

Recommend more content related to this term