Inwentarz Pomiarów Użyteczności Oprogramowania

Oparte na kwestionariuszach narzędzie do testowania użyteczności, które mierzy i porównuje doświadczenie użytkowników. (SUMI – od ang. Software Usability Measurement Inventory).

Present in sylabi

Recommend more content related to this term