Szerokopasmowa Technika Delficka

Bazująca na wiedzy eksperckiej technika estymacji opierająca się na zbiorowej wiedzy członków zespołu polegająca na dokładnym szacowaniu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term