Testinstruktion

Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.

Present in sylabi

Original definition:  Testinstruktion @ISTQB Glossary