SQL-Injektion

En säkerhetsattack som infogar illvilliga SQL-satser i ett inmatningsfält i syfte att exekvera dem.

Present in sylabi

Original definition:  SQL-Injektion @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term