SQL Injection

Bezpečnostní útok, při kterém jsou škodlivé SQL příkazy vkládány do vstupního pole pro spouštění.

Present in sylabi

Original definition:  SQL Injection @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term