SQL Injection

Rodzaj wstrzyknięcia kodu w zapytanie języka SQL.

Present in sylabi

Original definition:  SQL Injection @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term