SQL-Injeksjon

Et sikkerhetsangrep som setter inn skadelige SQL-setninger i et inndatafelt for utførelse.

Present in sylabi

Original definition:  SQL-Injeksjon @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term