IDEAL

En modell för organisationsförbättringar vilken tjänar som en guide vid initiering, planering och genomförande av förbättringsaktiviteter. IDEAL-modellens namn kommer av dess fem faser: initiering, diagnostisering, etablering, agerande och lärande.

Present in sylabi

Original definition:  IDEAL @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term