IDEAL

En organisatorisk forbedringsmodel, der fungerer som køreplan for iværksættelse, planlægning og gennemførelse af forbedringshandlinger. IDEAL modellen har navn efter de fem faser, den beskriver: indledning, diagnosticering, etablering, ageren og læring.

Present in sylabi

Original definition:  IDEAL @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term