IDEAL

Een organisatie verbetermodel dat dient als fasering voor het initiëren, plannen en invoeren van verbetering. De naam van het IDEAL model is gebaseerd op de vijf fasen die het model omvat: initiatie (initiating), diagnosticeren (diagnosing), vaststelling (establishing), totstandkoming (acting) en leren (learning).

Present in sylabi

Original definition:  IDEAL @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term