Burndown Chart

Ett publikt diagram som visar den återstående insatsen kontra tiden i en sprint (iteration). Det visar status och trend för färdigställande av uppgifterna i sprinten. X-axeln representerar vanligen dagarna i sprinten, medan Y-axeln visar återstående insats (vanligen antingen i idealarbetstimmar eller poäng).

Present in sylabi

Original definition:  Burndown Chart @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term