Burndown Diagram

Et diagram som viser gjenstående innsats mot tid i en sprint (iterasjon). Det viser status og prognose for fullføring av oppgavene i sprinten. X-aksen representerer typisk dager i sprinten, mens Y-aksen er gjenværende innsats (vanligvis i timer eller kravpoeng (story points)).

Present in sylabi

Original definition:  Burndown Diagram @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term