Burndown Chart

Een openbaar weergegeven diagram dat de resterende inspanning versus de tijd weergeeft binnen een iteratie. Het toont de status en trend benodigd voor het voltooien van de taken van de iteratie. Op de X-as staan meestal de dagen in de sprint, terwijl de Y-as de resterende inspanning toont (meestal in ideale engineering-uren of story points).

Present in sylabi

Original definition:  Burndown Chart @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term