Graf Burn-Down

Zveřejněný graf, který znázorňuje práci v závislosti na čase v dané iteraci. Zobrazuje stav a trend při plnění úkolů v iteraci. Osa X typicky reprezentuje dny v iteraci, osa Y reprezentuje zbývající práci (obvykle buď v ideálních člověko-hodinách nebo v tzv. story points).

Present in sylabi

Original definition:  Graf Burn-Down @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term