Graf Příčin a Následků

Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term