Beslutstestning

En white-box-testdesignteknik där testfall tas fram för att exekvera beslutsvägar i programkoden.

Present in sylabi

Original definition:  Beslutstestning @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term